Kontakt
(71) 321-32-20

Z UNII EUROPEJSKIEJ

icon6   (english version)


 • Z UNII EUROPEJSKIEJ
  • POMOC MEDYCZNA DLA PACJENTÓW Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ, ISLANDII, LIECHTENSTEINU, NORWEGII I SZWAJCARII
   W godzinach pracy przychodni zapewniamy bezpłatne porady w ramach narodowego funduszu zdrowia w zakresie opieki świadczonej przez lekarza, pielęgniarkę, położną na terenie przychodni.

   Przyjezdnych z NIEMIEC na podstawie karty niemieckiej kasy chorych lub europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu tożsamości.

   Dla przyjezdnych z pozostałych krajów UNII EUROPEJSKIEJ oraz ISLANDII, LIECHTENSTEINU, NORWEGII

   i SZWAJCARII na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentu tożsamości (polski NFZ wymaga posiadania kserokopii tych dokumentów zarówno w przychodni jak i w aptece

   i pozostawienia ich tam jako dowodu otrzymanych świadczeń).

   Kraje Unii Europejskiej: Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja., Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry.

   Kraje EFTA (European Free Trade Association) oraz EOG (Europejski Obszar Gospodarczy):

   Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

    UWAGA! Przepisy UE obowiązują również na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska; portugalskich: na Azorach i Maderze, hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

   Przepisów wspólnotowych NIE stosuje się w przypadku: Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na Wyspie Man.

   UWAGA!: Wydana przez belgijskie instytucje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z oznaczeniem E-111B uprawnia wyłącznie do świadczeń szpitalnych. W przypadku korzystania przez posiadacza EKUZ-E-111B ze świadczeń innych niż szpitalne, powinien on zostać potraktowany jako pacjent prywatny. Świadczenia inne niż szpitalne udzielone takiej osobie nie mogą być rozliczone na zasadach koordynacji, lecz ich kosztami należy obciążyć pacjenta.

    W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
   ŚWIADCZYMY USŁUGI PEŁNOPŁATNE WG CENNIKA PRZYCHODNI

linkIcon6